Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2015 (AZBEST)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Kwota alokacji w ramach obecnego naboru wynosi 32 mln zł, a roczne limity udostępniania środków wynoszą: w 2015 roku - 5 mln zł, 2016 roku - 16 mln zł, 2017 - 11 mln zł.

W przypadku, jeżeli suma wnioskowanych kwot udostępnienia środków z wniosków złożonych w terminie dla danego roku przekracza podany w ogłoszeniu roczny limit udostępnienia środków, kwota środków udostępnionych w tym roku nie może przekroczyć kwoty Ur wyliczonej zgodnie z następującym algorytmem:

gdzie:

Ur –        maksymalna kwota udostępnienia środków dla danego WFOŚiGW w roku r,

Uwr –      wnioskowana przez dany WFOŚiGW kwota udostępnienia środków w roku r,

ΣUwr –    suma wszystkich wnioskowanych w naborze kwot udostępnienia środków w roku r,

LUr –      roczny limit udostępnienia środków w roku r podany w ogłoszeniu naboru

W sytuacji, gdy wnioski złożone w ramach naboru nie wyczerpią całej puli dostępnych środków, NFOŚiGW może przeprowadzić dodatkowy nabór. NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 27 lutego 2015 roku do dnia 27 marca 2015 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie naboru.

Dokumenty

wzor_umowy_azbest.pdf
wzor_umowy_azbest.pdf - (195,25 KB)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również