Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2015 (PBOŚ)

Nabór wniosków WFOŚiGW w ramach programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków w formie dotacji oraz wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

1) Udostępnienie środków w formie dotacji

Kwota alokacji w ramach obecnego naboru dla wniosków o udostępnienie środków w formie dotacji wynosi 5 mln zł z limitem udostępnienia środków na 2015 rok w wysokości 5 mln zł.

Wnioski o udostępnienie środków w formie dotacji należy składać w terminie od 29 czerwca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

W przypadku, jeżeli suma wnioskowanych kwot udostępnienia środków z wniosków złożonych w terminie dla danego roku przekracza podany w ogłoszeniu roczny limit udostępnienia środków, kwota środków udostępnionych w tym roku nie może przekroczyć kwoty Ur wyliczonej zgodnie z następującym algorytmem:

 

 

gdzie:

Ur –        maksymalna kwota udostępnienia środków dla danego WFOŚiGW w roku r,

Uwr –      wnioskowana przez dany WFOŚiGW kwota udostępnienia środków w roku r,

ΣUwr –    suma wszystkich wnioskowanych w naborze kwot udostępnienia środków w roku r,

LUr –      roczny limit udostępnienia środków w roku r podany w ogłoszeniu naboru

W sytuacji, gdy wnioski złożone w ramach naboru nie wyczerpią całej puli dostępnych środków, NFOŚiGW może przeprowadzić dodatkowy nabór. NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie naboru.

2) Dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki

Kwota alokacji w ramach obecnego naboru dla wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki wynosi 12,5 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych.

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki należy składać w terminie od 29 czerwca 2015 roku aż do wyczerpania alokacji środków na 2015 rok.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie naboru.

Regulaminy naboru oraz wzory umów znajdą Państwo poniżej.

Wymagane załączniki do wniosku o pożyczkę

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również