Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2015 (REGION)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 2) REGION”.

Kwota alokacji w ramach obecnego naboru wynosi 110 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 13 lutego 2015 roku do wyczerpania alokacji środków.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie naboru.

Dokumenty

regulamin_region.pdf
regulamin_region.pdf - (86,29 KB)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również