Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2017 (REGION)

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami  naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION” w 2017 r.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  01.02.2017 r. – 29.09.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Przygotowane wnioski należy składać:

a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);
b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD skrócony wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa
z dopiskiem: Nabór ciągły "SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION”

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 200 mln zł,

w tym w ramach:

  • funduszu podstawowego: 50 mln zł;
  • zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna”: 116 mln zł;
  • zobowiązania wieloletniego „Gospodarowanie odpadami”: 34 mln zł.
  • Formy dofinansowania: Pożyczka;
  • Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Grzegorz Witkowski, 22 45 90 158, grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl   

Leszek Tokarczyk, 22 45 90 104, leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.p

Szczegółowe informacje o naborze:

Dokumenty

regulamin_region_2017.pdf
regulamin_region_2017.pdf - (384,05 KB) Regulamin Region
zal_nr_3_sprawozdanie.docx
zal_nr_3_sprawozdanie.docx - (21,43 KB) Sprawozdanie
zalacznik_nr_4_-_lista_efektow_srodowiskowych.xlsx
zalacznik_nr_4_-_lista_efektow_srodowiskowych.xlsx - (241,77 KB) Lista efektów środowiskowych
umowa_pozyczki_wzor_region_system.pdf
umowa_pozyczki_wzor_region_system.pdf - (337,44 KB) umowa pozyczki wzor region

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również