Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2018 (REGION)

OGŁOSZENIE O NABORZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION”.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  08.06.2018 r. – 31.10.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać:

a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);
b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD skrócony wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa
z dopiskiem: Nabór ciągły "SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION”

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji
w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • „Alokacja: Kwota alokacji do dofinansowania w formie pożyczki - 190 mln zł, w tym w ramach:
    • funduszu podstawowego:  do 95 mln zł;
    • zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna”: do 80 mln zł;
    • zobowiązania wieloletniego „Gospodarowanie odpadami”: do 15 mln zł.”
  • Formy dofinansowania: Pożyczka;
  • Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Grzegorz Witkowski, 22 45 90 158, grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl

Leszek Tokarczyk, 22 45 90 104, leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl

Składanie wniosków

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.p

Dokumenty

region_umowa.pdf
region_umowa.pdf - (329,3 KB) REGION umowa
regulamin_region_2018.pdf
regulamin_region_2018.pdf - (388,79 KB) Regulamin REGION 2018
zalacznik_1_wniosek_o_dofinansowanie_przedsiewziecia_w_formie_pozyczki.pdf
zalacznik_1_wniosek_o_dofinansowanie_przedsiewziecia_w_formie_pozyczki.pdf - (358,68 KB) Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki
zalacznik_2__program_priorytetowy_system.pdf
zalacznik_2__program_priorytetowy_system.pdf - (776,23 KB) Program Priorytetowy SYSTEM
zalacznik_4_wzor_oswiadczenia_wfosigw.pdf
zalacznik_4_wzor_oswiadczenia_wfosigw.pdf - (196,33 KB) Wzór oświadczenia WFOŚiGW
zalacznik_5_wzor_wniosku_o_wyplate_srodkow_1.pdf
zalacznik_5_wzor_wniosku_o_wyplate_srodkow_1.pdf - (388,6 KB) Wzór wniosku o wypłatę środków
zalacznik_6_wzor_sprawozdania.pdf
zalacznik_6_wzor_sprawozdania.pdf - (225,2 KB) Wzór sprawozdania

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również