Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2020 (REGION)

OGŁOSZENIE O NABORZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez  partnerów zewnętrznych – REGION”.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  26.03.2020 r. – 30.10.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać:

a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);
b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wydruk wniosku wygenerowany przy użyciu GWD.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa
z dopiskiem: Nabór ciągły "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez  partnerów zewnętrznych – REGION

Dla wniosków składanych w formie wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 321 mln zł,

w tym w ramach:

  • funduszu podstawowego: 45 mln zł;
  • zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna”: 192 mln zł;
  • zobowiązania wieloletniego „Gospodarowanie odpadami”: 84 mln zł.
  • Formy dofinansowania: Pożyczka;
  • Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Informacja dodatkowa:

Środki uzyskane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach umowy pożyczki z NFOŚiGW,  nie  będą mogły być przeznaczone na udzielanie pożyczek na warunkach rynkowych tj. pożyczek o oprocentowaniu na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) lub wyższym.

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Grzegorz Witkowski, 224590 158, grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl

Stefan Dunin, 22 45 90 970, stefan.dunin@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

ogloszenie_o_naborze.docx
ogloszenie_o_naborze.docx - (19,75 KB) OGŁOSZENIE O NABORZE
region_umowa.doc
region_umowa.doc - (105,5 KB) REGION umowa
regulamin_region.docx
regulamin_region.docx - (120,56 KB) Regulamin REGION
zalacznik_1-_wzor_wniosku_o_dofinansowanie.docx
zalacznik_1-_wzor_wniosku_o_dofinansowanie.docx - (104,92 KB) załącznik 1- wzór wniosku o dofinansowanie
zalacznik_2_-_program_region.docx
zalacznik_2_-_program_region.docx - (32,93 KB) załącznik 2 - Program REGION
zalacznik_3_lista_efektow_srodowiskowych.xlsx
zalacznik_3_lista_efektow_srodowiskowych.xlsx - (242,18 KB) Załącznik 3 Lista efektów środowiskowych
zalacznik_4_wzor_oswiadczenia_wfosigw.docx
zalacznik_4_wzor_oswiadczenia_wfosigw.docx - (17,13 KB) Załącznik 4 Wzór oświadczenia WFOŚiGW
zalacznik_5_wzor_wniosku_o_wyplate_srodkow.docx
zalacznik_5_wzor_wniosku_o_wyplate_srodkow.docx - (22,58 KB) Załącznik 5 wzór wniosku o wypłatę środków
zalacznik_6_wzor_sprawozdania.docx
zalacznik_6_wzor_sprawozdania.docx - (20,12 KB) Załącznik 6 Wzór sprawozdania

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również