Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2021 (REGION)

OGŁOSZENIE O NABORZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez  partnerów zewnętrznych – REGION”.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  17.03.2021 r. – 29.10.2021 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”); 

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 351 mln zł, w tym w ramach:
  • funduszu podstawowego: 102 mln zł;
  • zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna”: 173 mln zł;
  • zobowiązania wieloletniego „Gospodarowanie odpadami”: 76 mln zł.
 • Formy dofinansowania: Pożyczka;
 • Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Informacja dodatkowa:

Środki uzyskane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach umowy pożyczki z NFOŚiGW,  nie  będą mogły być przeznaczone na udzielanie pożyczek na warunkach rynkowych tj. pożyczek o oprocentowaniu na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) lub wyższym.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Grzegorz Witkowski, 224590 158, grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl

Stefan Dunin, 22 45 90 970, stefan.dunin@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

program_region_.pdf
program_region_.pdf - (457,29 KB) Program REGION
regulamin_region.pdf
regulamin_region.pdf - (598,7 KB) Regulamin REGION
region_umowa_.doc
region_umowa_.doc - (105,5 KB) REGION umowa

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również