Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  15.05.2019 r. – 31.05.2019 r.

Przygotowane wnioski należy składać:

a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);

b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem: Nabór ciągły "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja: Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie dotacji – 40 mln zł (ze zobowiązania wieloletniego „Gospodarowanie odpadami”).

Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Leszek Tokarczyk, 22 45 90 104, leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

wzor_umowy.pdf
wzor_umowy.pdf - (917,27 KB) Wzor umowy
regulamin_naboru_azbest_2019.pdf
regulamin_naboru_azbest_2019.pdf - (473,47 KB) Regulamin naboru azbest 2019
program_priorytetowy12.06.2019.pdf
program_priorytetowy12.06.2019.pdf - (269,55 KB) Program priorytetowy

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również