Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2019-2020

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów”.

 • Cel programu

Ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. do 18.12.2020 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków, z wyjątkiem gdy wniosek dotyczy realizacji przedsięwzięć realizowanych w trybie art. 26 a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn.zm.)

Wnioski składane na realizację przedsięwzięć realizowanych w trybie art. 26 a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy składać w terminie od 25.09.2019 r. do 18.12.2020 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Usuwanie porzuconych odpadów”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania
  • dotacja;
  • pożyczka:
  • przekazanie środków.
 • Rodzaje przedsięwzięć:

Usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

 • Koordynator programu:

Katarzyna Baranowska
e-mail: Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 90 598

 • Szczegółowe informacje o naborze:

Dokumenty

lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf - (453,72 KB) lista wymaganych zalacznikow
pp_usuwanie_porzuconych_odpadow.pdf
pp_usuwanie_porzuconych_odpadow.pdf - (796,63 KB) Program Priorytetowy Usuwanie porzuconych odpadów

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również