Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Rodzaje wsparcia 2017

Rodzaje wsparcia

15-02-2017, 08:00

NFOŚiGW informuje, iż w ramach Programu priorytetowego \"Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu\" Wnioskodawca może  dokonać wyboru oprocentowania pożyczki NFOŚiGW
i wnioskować o:
a)    pożyczkę na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % (w skali roku) zgodnie z programem priorytetowym; albo
b)    pożyczkę na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej);

Powyższa konstrukcja umożliwia Wnioskodawcy elastyczność wyboru formy i wysokości dofinansowania. Podmioty, które nie są zainteresowane dofinansowaniem stanowiącym pomoc publiczną mogą występować o pożyczkę na zasadach rynkowych. W takim przypadku o dofinasowanie mogą ubiegać się także podmioty, które rozpoczęły, ale nie zakończyły realizacji przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku w NFOŚiGW.

Stopa oprocentowania pożyczki rynkowej nie może być niższa niż stopa referencyjna.

Stopa referencyjna