Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2017-Służba hydrologiczno-meteorologiczna

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna”  w 2017 roku.

Terminy i sposób składnia wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 22.03.2017 r. – 30.11.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać:

  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD skrócony wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

z dopiskiem:

„Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku z GWD za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji do kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

Wnioskodawca będzie informowany odrębnym pismem o wyniku oceny.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

a) Alokacja: 55 000 000,00 zł;

b) Forma dofinansowania: dotacja;

c) Beneficjenci: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Informacja o koordynatorach programu:

Renata Szczerek, 22 45 90 756, renata.szczerek@nfosigw.gov.pl

Andrzej Rzeszotarski, 22 45 90 436, andrzej.rzeszotarski@nfosigw.gov.pl

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również