Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

Cel programu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Treść programu:

program_bocian_na_2014.pdf
program_bocian_na_2014.pdf - (504,68 KB) Treść programu BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii -Aktualizacja

Terminy i sposób składania wniosków
1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
2. Ogłoszenia naborów z podaniem terminów składania wniosków będą zamieszczone na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Link do naboru wniosków (nabór trwa od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również