Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Ekspertyzy i opracowania

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ekologicznej państwa
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych

Cel programu
Celem programu jest wsparcie działań Ministra Środowiska niezbędnych do realizacji polityki ekologicznej państwa.

Treść programu

program_5.1.ekspertyzy.pdf
program_5.1.ekspertyzy.pdf - (167,5 KB) Treść programu: Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych

Składanie wniosków

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu programu na dany rok.

Formy dofinansowania
Przekazanie środków finansowych na rachunek bieżący dochodów budżetowych Ministra Środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Beneficjenci
Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.


Informacje szczegółowe:
Wydział Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych

Koordynator programu Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
Z-cy koordynatora Dorota Zdanowska dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl

Grzegorz Wojewódzki grzegorz.wojewodzki@nfosigw.gov.pl
Wydział Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych 22 45 90 369

 powrót do góry 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również