Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Część 1) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Część 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Cel programu:
Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.


 

Treść programu:

gospodarka-wodno-sciekowa.pdf
gospodarka-wodno-sciekowa.pdf - (271,72 KB) Treść programu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - Część 1) i 2)

 


Część 1) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu na dany rok

Formy dofinansowania
1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych;
2) dopłaty do ceny wykupu obligacji;
3) pożyczki.

Beneficjenci
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

powrót do góry 


 

Część 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu na dany rok

Formy dofinansowania
1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych;
2) dopłaty do ceny wykupu obligacji;
3) pożyczki.

Beneficjenci
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

powrót do góry  

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również