Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Inteligentne sieci energetyczne

Poprawa efektywności energetycznej- Część 1) Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)

Cel programu
Optymalizacja i racjonalizacja zużycia energii: elektrycznej, cieplnej i ciepłej wody użytkowej w przestrzeniach pilotażowych celem ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji CO2.

Treść programu:

ise_styczen_2014.pdf
ise_styczen_2014.pdf - (284,09 KB) Treść programu ISE - aktualizacja styczeń 2014r.

 

Terminy i sposób składania wniosków
Alokacja wyczerpana. Nie jest planowane ogłaszanie kolejnych naborów.


Formy dofinansowania
Dotacja. 


Beneficjenci
1) przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, organizujący w przestrzeni pilotażowej przedsięwzięcia z zakresu ISE, np.:
a) operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii dokonujący bilansowania systemu,
b) sprzedawcy energii,
c) inne podmioty,
d) zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi;

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki organizujące na swoim terenie lub jego części, tj. w przestrzeni pilotażowej przedsięwzięcia z zakresu ISE;
3) uczelnie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne.

Podmioty lub jednostki określone w pkt. 1 - 3 mogą realizować przedsięwzięcie ISE wspólnie, wskazując Lidera przedsięwzięcia spośród siebie. W takim przypadku Lider odpowiada za całość Przedsięwzięcia.

Partnerem Beneficjentów wskazanych w pkt. 1 - 3 mogą być między innymi konsorcja naukowo- przemysłowe.

 

 

powrót do góry 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również