Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Cel programu:  
Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej


W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2013. poz. 926), uległy zmianie warunki dofinansowania  przedsięwzięć dofinansowywanych z programu priorytetowego LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.


 Ogłoszenie o naborze do programu LEMUR


Poniżej znajduje się aktualny Program priorytetowy LEMUR wraz z załącznikami.

lemur_-_program_priorytetowy_130827.pdf
lemur_-_program_priorytetowy_130827.pdf - (101,79 KB) Treść programu priorytetowego
lemur_-_wskazniki_130813.pdf
lemur_-_wskazniki_130813.pdf - (57,82 KB) Wskaźniki osiągnięcia celu programu
lemur_-_wytyczne_techniczne_130807.pdf
lemur_-_wytyczne_techniczne_130807.pdf - (396,23 KB) Wytyczne techniczne
lemur_-_definicje_130813.pdf
lemur_-_definicje_130813.pdf - (76,86 KB) Definicje i pojęcia stosowane w zapisach programu
Osoba do kontaktu:

Kostewicz Magdalena
Magdalena.Kostewicz@nfosigw.gov.pl

Numery telefonów: 22 45 90 356
22 45 90 963

powrót do góry 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również