Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Zadania wskazane przez ustawodawcę
Część 1) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów


Cel programu
Celem programu jest zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu

Treść programu

pp_54_nzs.pdf
pp_54_nzs.pdf - (228,63 KB) Treść programu Zadania wskazane przez ustawodawcę Część 1) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie zgodnym z trybem rozpatrywania wniosków o przekazanie środków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych

Formy dofinansowania
Przekazanie środków finansowych na rachunek bieżący dochodów budżetowych Ministra Środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Beneficjenci
Organy administracji publicznej, w tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska.


 

 powrót do góry 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również