Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Wsparcie przedsiębiorców-niskoemisyjna gospodarka

Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa
Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej
Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu


Szczegółowe informacje dotyczące I Konkursu


Cel programu
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.

Treść programu

pp_wsparcie_przedsiebiorstw_20140210.pdf
pp_wsparcie_przedsiebiorstw_20140210.pdf - (146,27 KB) Treść programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki - Część 1) 2) 3)

 

Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Formy dofinansowania
Dotacja.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) podejmujący realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

powrót do góry 
Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) podejmujący realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

powrót do góry  

Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenia będą zamieszczone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) podejmujący realizację przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

powrót do góry 

Promocja projektów

Beneficjenci Programu Priorytetowego "Wsparcie Przedsiębiorców w Zakresie Zasobooszczędnej i Niskoemisyjnej Gospodarki" i zobligowani są do stosowania Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.

Do obowiązkowych działań promocyjnych niezbędnych przy projektach polegających na opracowywaniu audytów energetycznych w ramach
Części 1. Audyt energetyczny/elektroenergetyczny

należą:

  • sporządzenie do dofinansowanych audytów strony tytułowej informującej o dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW wg wzoru zamieszczonego poniżej (lub zamieszczeniu stosownej informacji na okładce lub stronie technicznej opracowania)
  • zamieszczeniu stosownej informacji na stronie internetowej Beneficjenta

Dla pozostałych Części Programu Priorytetowego obowiązują Zasady promocji znajdujące się pod poniższym linkiem:

<<<Zasady Promocji Projektów>>>

Dokumenty

strona_tytulowa_wsparcie_audyt.doc
strona_tytulowa_wsparcie_audyt.doc - (424,5 KB) Strona Tytułowa "AUDYT"

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również