Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Ochrona powierzchni ziemi

Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”
Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów komunalnych

 

Cel programu
Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rekultywację terenów zdegradowanych, w tym zamykanych składowisk odpadów komunalnych.


Treść programu:

ochrona_powierzchni_ziemi.pdf
ochrona_powierzchni_ziemi.pdf - (246,91 KB) Treść programu Ochrona powierzchni ziemi - Część 1) i 2)

 

Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”.

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
1) dotacja,
2) pożyczka.

Beneficjenci
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, w tym jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego,
2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa,
3) przedsiębiorcy.


Składanie wniosków

Od 10.04.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)


 

Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów komunalnych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
1) pożyczka
2) dotacja

Beneficjenci
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa,
3) przedsiębiorcy.


Składanie wniosków

Od 01.04.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

powrót do góry 

Anna Mańk jest ekonomistą, absolwentką Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła podyplomowe studia prawa finansowego i gospodarczego. Zdała także egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz uzyskała mianowanie na Urzędnika Służby Cywilnej.

Ma bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania, administracji, inwestycji i finansów oraz przekształceń własnościowych i nadzoru właścicielskiego. W latach 2017-2019 pełniła funkcję Wiceprezesa i Prezesa Zarządu firmy ORLEN Administracja Sp. z o.o. w Płocku, która jest spółką
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN. Wchodziła także w skład Rady Grupy Kapitałowej PKN ORLEN
– organu doradczego w sprawach prawnych oraz dotyczących procedur i zasad ładu korporacyjnego.

Od stycznia 2017 r. była Likwidatorem Ministerstwa Skarbu Państwa, powołana na to stanowisko przez Panią Premier Beatę Szydło. Ze specyfiką i uwarunkowaniami resortu zapoznała się gruntownie, pełniąc funkcję Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa, a także pracując w MSP
na innych stanowiskach: Naczelnika Wydziału, Dyrektora Departamentu, Radcy Ministra. Zajmowała się głównie nadzorem oraz komercjalizacją i prywatyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa, przekształceniami własnościowymi, planowaniem budżetowym, prognozowaniem finansowym, kontrolą realizacji wydatków, monitorowaniem działań w zakresie należności, zobowiązań, przychodów i kosztów. Kierowała ponadto zespołami projektowymi i uczestniczyła w komisjach przetargowych. Ma również doświadczenie w negocjowaniu i przygotowywaniu umów, realizacji planów naprawczych, opracowywaniu analiz ekonomiczno-finansowych.

Zasiadała w organach wielu spółek z udziałem Skarbu Państwa, między innymi: Tauron Polska Energia SA w Katowicach (Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej), KGHM Polska Miedź SA w Lubinie (Członek Rady Nadzorczej), Krajowa Spółka Cukrowa SA w Toruniu (Przewodnicząca Rady Nadzorczej),
PKS w Siedlcach SA (Przewodnicząca Rady Nadzorczej), Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
w Warszawie (Pełnomocnik Wspólnika), Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce SA (Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej).

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również