Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Wspieranie działalności monitoringu środowiska

Część 1) Monitoring środowiska
Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna


Cel programu
Celem programu jest wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska poprzez monitoring środowiska i działania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej ze szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się Polski ze zobowiązań akcesyjnych oraz zadań programu Państwowego Monitoringu Środowiska, przy zapewnieniu wymogów dotyczących jakości danych, określonych w przepisach prawa.

Treść programu

program_priorytetowy-5.3.pdf
program_priorytetowy-5.3.pdf - (253,45 KB) Treść programu Wspieranie działalności monitoringu środowiska - Część 1) i 2)


Składanie wniosków

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Część 1) Monitoring środowiska

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski będą przyjmowane nie później niż do 30 czerwca danego roku.

Formy dofinansowania
1) dotacja
2) pożyczka

 Beneficjenci
1) podmioty należące do sektora finansów publicznych
2) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
3) uczelnie niepubliczne
4) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 

 

 

Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski na dany rok będą przyjmowane do 30 listopada roku poprzedniego.

Formy dofinansowania
Dotacja.

Beneficjenci
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wykonuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i rozpoznawania zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze lub hydrosferze.
 

 powrót do góry 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również