Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Wyniki oceny koncepcji projektowych złożonych w ramach działania „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym”

16-03-2021, 13:25

Lista rankingowa koncepcji projektowych kończy pierwszy etap naboru GOZ

Do naboru na „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym zgłoszono niemal 50 koncepcji projektowych na łączną kwotę wynoszącą ponad 126 mln zł (28,8 mln euro), podczas gdy kwota środków przeznaczonych na ten nabór to 13,1 mln zł (3 mln euro). Przypomnijmy, że jego celem jest wyłonienie koncepcji, które przyczynią się do:

 • ograniczenia zużycia surowców oraz zwiększenia efektywności ich wykorzystania na każdym etapie cyklu życia produktu,
 • realizacji działań związanych ze zrównoważoną produkcją przemysłową, zrównoważoną konsumpcją oraz biogospodarką,
 • możliwości wdrożenia innowacyjnych i łatwych do replikowania rozwiązań,
 • wzrostu świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Po zapoznaniu się z wynikami prac Zespołu ds. oceny koncepcji projektowych, Operator Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu podjął decyzję o dopuszczeniu do II etapu naboru 16 projektów i wyborze jednego projektu rezerwowego, zgodnie z poniższą listą rankingową. W najbliższych dniach NFOŚiGW prześle do wszystkich Wnioskodawców indywidualną informację o szczegółach wyniku oceny.

Lista rankingowa koncepcji projektowych

 • Innowacyjny Bioreaktor Kompostujący Zasilany Energią Słoneczną (Solarny Kompostownik), Altvater Piła Sp. z o.o.         
 • Od Chemii do Wody. Zamknięty Obieg dla D&R Dispersions and Resins we Włocławku, D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.          
 • Rozbudowa myjni autobusów zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o.,     
 • Biblioteka Materiałowa, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
 • Wdrożenie modelu GOZ w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo Warzywnego dzięki budowie instalacji oczyszczania i odzysku wody technologicznej, Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o.     
 • CIRCON - Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council - PLGBC)
 • Budowa Regionalnego Centrum Produkcji z Odpadów Nawozów Organiczno-mineralnych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.
 • Gdańska Strefa Obiegu Zamkniętego, Gmina Miasta Gdańska  
 • Upcykling uratowanej przed zmarnowaniem żywności na cele dożywiania dzieci i młodzieży przez Bank Żywności w Olsztynie, Bank Żywności w Olsztynie 
 • Poszanowanie środowiska naturalnego poprzez zrównoważoną produkcję żywności oraz promowanie zasad nowoczesnej gospodarki o obiegu zamkniętym, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji    
 • Budowa skutecznego systemu zbierania i przetwarzania odpadów EPS, Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp.j.         
 • Botless - efektywny recykling plastiku dzięki partycypacji społecznej, Atarnia Sp. z o.o.        
 • Rozwój zrównoważonej gospodarki surowcowo – materiałowej w branży przetwórstwa spożywczego na przykładzie wdrożeń w przedsiębiorstwie Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o. o., Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o. o.           
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym - implementacja zasad zrównoważonej konsumpcji i biogospodarki w jednostkach samorządu terytorialnego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne, Miasto i Gmina Sztum    
 • wodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • Dekarbonizacja procesów budowlanych - wprowadzenie materiałów naturalnych o zerowym śladzie węglowym, w tym drewna do gospodarki obiegu cyrkularnego w budownictwie, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy – projekt rezerwowy.

II etap naboru

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze do kolejnego etapu naboru mogły przejść koncepcje projektowe, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, a łączna wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekraczała równowartości 10 milionów euro.

Informujemy, że ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zostanie opublikowane pod koniec marca br. Termin rozpoczęcia naboru zaplanowano na kwiecień br.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach internetowych Operatora Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu (MKIŚ i NFOŚiGW).

Pliki do pobrania

lista - projektydopuszczone do ii etapu naboru.pdf
lista - projektydopuszczone do ii etapu naboru.pdf - (122,6 KB) Lista - PROJEKTY DOPUSZCZONE DO II ETAPU NABORU

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również