Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Wyniki naborów w obszarze „Środowisko naturalne i ekosystemy” ze środków MF EOG 2014 - 2021

10-06-2021, 13:55

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w obszarze „Środowisko naturalne i ekosystemy” w ramach naborów:

  • Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami,
  • Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi,
  • Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)

Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, dofinansowanie otrzymało 29 projektów (14 w ramach FMG, 10 w ramach ekosystemów oraz 5 projektów w konkursie Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi), co wyczerpuje w całości alokację w tym obszarze. Lista obejmuje także projekty rezerwowe, gdyż zgodnie z interpretacją Biura Mechanizmów Finansowych przedstawioną podczas posiedzenia Komitetu, istnieje możliwość uwzględnienia w decyzji także przedsięwzięć, dla których nie ma wystarczających środków finansowych. Wskazanie ich w decyzji oznacza jednak, że w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym, datą kwalifikowania wydatków będzie data decyzji.

 

W linku poniżej znajdują się listy rankingowe:

https://www.gov.pl/web/klimat/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-obszarze-srodowisko-programu-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu-zakonczony

 

Powyższa informacja oznacza, iż termin kwalifikowalności wydatków dla projektów, które znalazły się na listach rankingowych rozpoczął się w dniu 9.06.2021 r.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również