Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Informacja nt. oceny wniosków klimatycznych

21-06-2021, 11:10

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.06 br. odbył się Komitet ds. Wyboru Projektów, którego przedmiotem obrad były listy rankingowe z naborów:

  • „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”,
  • „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”.

Zgodnie z Paragrafem 11 pkt 4 Regulaminu naboru - decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na rzecz projektów podejmuje Operator Programu (MKiŚ) po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Wyboru Projektów. Data decyzji stanowi początkową datę kwalifikowania kosztów w projekcie. Lista projektów, którym przyznano dofinansowanie (wraz z dostępną alokacją) zostanie opublikowana na stronie internetowej NFOŚiGW oraz MKiŚ w ciągu 7 dni od wydania decyzji w sprawie przyznania dofinansowania na rzecz projektów (planowany termin: na początku lipca br.).

Niezależnie od publikacji na stronie, Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie, zostaną poinformowani przez NFOŚiGW o przyznaniu dotacji i zaproszeni do podpisania umowy w sprawie projektu.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również