Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Informacja o wynikach oceny koncepcji projektowych dot. pelletu

16-07-2021, 09:47

W konkursie zgłoszono 7 koncepcji projektowych na łączną kwotę wynoszącą ponad 11,3 mln zł.

Przypominamy, że celem konkursu jest wyłonienie koncepcji, które przyczynią się do:

 • Łagodzenia problemu ubóstwa energetycznego;
 • Poprawy jakości powietrza;
 • Promocji samowystarczalności energetycznej gmin;
 • Wzrostu świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza i klimatu.

Po zapoznaniu się z wynikami prac Zespołu ds. oceny koncepcji projektowych, Operator Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu podjął decyzję o dopuszczeniu do II etapu naboru wszystkich projektów zgodnie z poniższą listą rankingową. NFOŚiGW prześle do wszystkich Wnioskodawców indywidualną informację o szczegółach wyniku oceny wraz z listą rekomendacji dla wnioskodawców, którzy staną przed zadaniem przygotowania pełnych wniosków o dofinansowanie.

Lista rankingowa koncepcji projektowych

 1. Gmina Olesno - Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy leśnej w postaci pelletu w Gminie Olesno
 2. Gmina Ciechanowiec - Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Ciechanowiec poprzez dostarczanie pelletu gospodarstwom ubogim energetycznie
 3. Gmina Skawina - Budowa instalacji do produkcji pelletu dla gospodarstw "ubogich energetycznie" w Gminie Skawina
 4. Gmina Jędrzejów - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminie Jędrzejów poprzez wykorzystanie biomasy do produkcji pelletu
 5. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Budowa instalacji do produkcji pelletu
 6. Gmina Szaflary - Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu w Gminie Szaflary
 7. Gmina Miejska Lubaczów - Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu w Lubaczowie

Informujemy, że ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zostanie opublikowane najprawdopodobniej w lipcu br. Termin rozpoczęcia naboru zaplanowano na sierpień br.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach internetowych Operatora Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu (MKIŚ i NFOŚiGW).

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również