Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Wyniki 3 naborów w obszarze „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” ze środków MF EOG

20-07-2021, 10:26

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w obszarze „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” w ramach naborów:

  • Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła
  • Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)
  • Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka).

Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w powyższych naborach dofinansowanie otrzymało 20 projektów (14 w ramach miejskich systemów ciepłowniczych, 4 w ramach MEW oraz 2 projekty w konkursie geotermalnym). Wszystkie pozytywnie ocenione projekty mogły otrzymać dofinansowanie dzięki przesunięciu niewykorzystanych środków z naboru dotyczącego budowy instalacji do produkcji pelletu oraz rezerwy Programu.

W linku poniżej dostępne są listy dofinansowanych projektów: https://www.gov.pl/web/klimat/wybrano-projekty-do-dofinansowania-w-ramach-trzech-konkursow-energetycznych-programu-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu

Powyższa informacja oznacza, iż termin kwalifikowalności wydatków dla wszystkich projektów, które znalazły się na listach rankingowych rozpoczął się w dniu 16 lipca 2021 r.

Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie, zostaną poinformowani o przyznaniu dotacji i zaproszeni do podpisania umowy w sprawie projektu.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również