Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Wyniki naborów w obszarze „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” ze środków MF EOG 2014 - 2021

20-07-2021, 10:41

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w obszarze „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” w ramach naborów:

  • „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”,
  • „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”

Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, dofinansowanie otrzymało 25 projektów (19 w ramach zielono-niebieskich infrastruktury w miastach oraz 6 w ramach działań proklimatycznych w szkołach), co wyczerpuje w całości alokację w tym obszarze. Lista obejmuje także projekty rezerwowe, gdyż zgodnie z interpretacją Biura Mechanizmów Finansowych przedstawioną podczas posiedzenia Komitetu, istnieje możliwość uwzględnienia w decyzji także przedsięwzięć, dla których nie ma wystarczających środków finansowych. Wskazanie ich w decyzji oznacza jednak, że w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym, datą kwalifikowania wydatków będzie data decyzji.

W linku poniżej znajdują się listy rankingowe:

https://www.gov.pl/web/klimat/wybor-projektow-do-dofinansowania-w-obszarze-zmiany-klimatu-programu-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu-zakonczony

Powyższa informacja oznacza, iż termin kwalifikowalności wydatków dla projektów, które znalazły się na listach rankingowych rozpoczął się w dniu 16.07.2021 r.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również