Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Rozporządzenie ws. działań informacyjnych

29-09-2021, 12:20

25 czerwca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 953).

Przepisy ww. Rozporządzenia – w odpowiednim zakresie – mają zastosowanie również do programów i projektów realizowanych przy wsparciu MF EOG i NM. W związku z tym prosimy Beneficjentów realizujących Projekty o zapoznanie się z postanowieniami Rozporządzenia.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000953

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również