Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Galeria projektów

Poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia z kilku realizowanych projektów w ramach MF EOG i NMF (2009).

  1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
PL0117 Gmina Chocianów, priorytet 2.1.5, I nabór „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie”
PL0117 Gmina Chocianów, priorytet 2.1.5
  1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych
PL0452 Gmina Tczew, priorytet 2.2.5, III nabór (stan obecny) „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystywanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa”
  1. Kompleksowa termomodernizacja
PL0155 Powiat Buski, priorytet 2.1.3, I nabór (stan przed) „Prace termomodernizacyjne w budynkach instytucji edukacyjnych w Powiecie Busko Zdrój”
PL0155 Powiat Buski, priorytet 2.1.3, I nabór (stan po modernizacji)
PL0155 Powiat Buski, priorytet 2.1.3, I nabór (stan przed termomodernizacją)
PL0155 Powiat Buski, priorytet 2.1.3, I nabór (stan po termomodernizacji)
PL0183 Gmina Wąbrzeźno, priorytet 2.1.3, I nabór (stan przed termomodernizacją) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Wąbrzeźnie”
PL0183 Gmina Wąbrzeźno, priorytet 2.1.3, I nabór (stan po termomodernizacji)
  1. Edukacja ekologiczna – tworzenie sieci „zielonych szkół”

PL0105 Gmina Miasto Toruń w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia”, priorytet 2.2.4
Plakaty dokumentujące akcje ekologiczne realizowane przez Beneficjenta w ramach projektu „Człowiek, środowisko, integracja”

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również