Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualne nabory

Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

13-03-2020, 17:03

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”.

 • Cel programu:
 1. oszczędność energii pierwotnej,
 2. ograniczenie emisji CO2
 3. produkcja energii ze źródeł odnawialnych
 4. produkcja energii elektrycznej z elektrowni wodnych
 5. produkcja ciepła z energii geotermalnej
 • Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

Lp.

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

1.

Przedsięwzięcia wskazane w ogłoszeniach o naborach wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, obszar nr 12 Energia

Beneficjenci projektów dofinansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, obszar nr 12 Energia

 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 3.04.2020 r. do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania limitu środków.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej przez GWD, przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja

Kwota alokacji dla zwrotnych form dofinansowania – do 500 mln zł.

 • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki zgodnie z programem priorytetowym „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”.

 • Informacje o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Edyta Kuźmińska, nr tel.: 22 45 90 949,

Kontakt w sprawie naboru: mfeog_energia@nfosigw.gov.pl

Pliki do pobrania

regulamin.pdf
regulamin.pdf - (611,77 KB) Regulamin naboru
3 pp wspolfinansowanie 03072020.pdf
3 pp wspolfinansowanie 03072020.pdf - (147,07 KB) Program priorytetowy
11.03.2020 ogloszenie o naborze.pdf
11.03.2020 ogloszenie o naborze.pdf - (440,81 KB) Ogłoszenie o naborze

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również