Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualne nabory

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym

22-03-2021, 15:24

Minister Klimatu i Środowiska, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania pilotażowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 3 mln euro, tj. 13 136 400 zł

Nabór skierowany jest wyłącznie do wnioskodawców dopuszczonych do II etapu konkursu – to znaczy zaproszonych do złożenia wniosku o dofinansowanie po I etapie.

Cel naboru

Realizacja projektów w ramach tego naboru wzmocni realizację zasady zrównoważonego rozwoju  oraz wesprze skuteczne funkcjonowanie gospodarki, społeczeństwa i środowiska w dobie zmian klimatycznych poprzez realizację przedsięwzięć mających na celu wydłużenie cyklu życia produktów oraz promocję Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rodzaj projektów

Nabór ma na celu wsparcie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą Gospodarką o obiegu zamkniętym.

Wszystkie składane wnioski powinny stanowić rozwinięcie koncepcji projektowych złożonych w I etapie naboru i dopuszczonych do dalszego udziału w konkursie.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia 1 Rezultatu Programu: „Zwiększona zdolność lokalnych społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu” oraz przede wszystkim Wyniku 1.4 „Pilotażowe projekty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy w sprawie Programu, podpisanej w Warszawie w dniu 7.02.2020 r. (...)

Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej.

Logo MFEOG NFM

Materiały

Ogłoszenie​_-​_II​_etap​_naboru​_GOZ​_20210322
Ogłoszenie​_-​_II​_etap​_naboru​_GOZ​_20210322.pdf 0.45MB
1​_Regulamin​_Konkursu​_GOZ​_II​_etap
1​_Regulamin​_Konkursu​_GOZ​_II​_etap.pdf 0.24MB
2​_Warunki​_formalne​_II​_stopnia
2​_Warunki​_formalne​_II​_stopnia.pdf 0.11MB
3​_Kryteria​_oceny​_merytorycznej​_II​_stopnia
3​_Kryteria​_oceny​_merytorycznej​_II​_stopnia.pdf 0.12MB
4​_Kryteria​_oceny​_merytorycznej​_III​_stopnia
4​_Kryteria​_oceny​_merytorycznej​_III​_stopnia.pdf 0.20MB
5​_Karta​_oceny​_formalnej​_II​_stopnia
5​_Karta​_oceny​_formalnej​_II​_stopnia.pdf 0.15MB
6​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_II​_stopnia
6​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_II​_stopnia.pdf 0.14MB
7​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_III​_stopnia
7​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_III​_stopnia.pdf 0.25MB
8​_Podręcznik​_GOZ​_II​_etap
8​_Podręcznik​_GOZ​_II​_etap.pdf 0.80MB
9​_Podręcznik​_dotyczący​_partnerstw
9​_Podręcznik​_dotyczący​_partnerstw.pdf 0.26MB
10​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich-wytyczne
10​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich-wytyczne.pdf 0.26MB
11​_Tabela​_standaryzowanych​_kosztów​_jedn​_w​_ramach​_programu​_MF​_EOG
11​_Tabela​_standaryzowanych​_kosztów​_jedn​_w​_ramach​_programu​_MF​_EOG.pdf 0.15MB
12​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie
12​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie.pdf 0.36MB
13​_Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)
13​_Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim).doc 0.09MB
14​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)
14​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim).docx 0.02MB

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również