Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Dokumenty i zalecenia w zakresie kontroli zawierania umów

Dokumenty i zalecenia w zakresie kontroli zawierania umów

I. Uprzejmie informujemy, iż w stanowisku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20.07.2020 r. (znak: DPT-VI.7020.3.2018.MW) przedstawiona została interpretacja w zakresie publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień udzielanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Dokumenty

mrfipr_20.07.2020.pdf
mrfipr_20.07.2020.pdf - (120,61 KB) Stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również