Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności LIFE

Dzień Informacyjny LIFE 2021

13-07-2021, 09:00

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa,  do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2021. Konferencja online organizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie inaugurować na poziomie krajowym pierwszy nabór wniosków do programu LIFE w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027

Webinarium odbędzie się 29 lipca 2021 roku o godz. 10:00

Webinarium jest kierowane do wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu LIFE i będzie poświęcone zasadom ubiegania się o środki w rozpoczynającej się właśnie nowej edycji Programu. Podczas spotkania wystąpią m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy opowiedzą o naborze LIFE w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, z uwzględnieniem nowości w stosunku do poprzedniej perspektywy. Pojawią się również obecni beneficjenci Programu LIFE, którzy przedstawią swoje projekty i wyzwania napotkane w czasie ich realizacji. Udział w naszym wydarzeniu to niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy na temat Programu LIFE, możliwość wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także szansa zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej i w całości dedykowanym zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. W ramach programu możliwe uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowania i przygotowania do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz przezwyciężania barier w przechodzeniu na czystą energię.

Zobacz Program webinarium

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w webinarium dokonać można poprzez wypełnienie poniższego formularza do 28 lipca godz. 15:00. Webinarium jest bezpłatne, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy: 
"Dzień informacyjny LIFE 2021"

29 lipca 2021 r.

 

Jednocześnie informujemy, że na przełomie sierpnia i września przewidujemy również organizację 4 spotkań tematycznych w formie online, dedykowanych nowym podprogramom Programu LIFE.

Planowany harmonogram wydarzeń dla 4 spotkań tematycznych:
31.08. – webinarium poświęcone Podprogramowi Przyroda i różnorodność biologiczna
03.09. – webinarium poświęcone Podprogramowi Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia
06.09. – webinarium poświęcone Podprogramowi Przejście na czystą energię
07.09. – webinarium poświęcone Podprogramowi Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej

UWAGA! Rejestracja na 4 spotkania tematyczne odbędzie się w późniejszym terminie. Warto jednak zarezerwować sobie czas już teraz.

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również