Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności LIFE

Za nami Dzień Informacyjny LIFE 2021!

03-08-2021, 12:55

Po  rocznej przerwie z wielką radością gościliśmy tak liczną Państwa reprezentację na kolejnym ważnym wydarzeniu – Dniu Informacyjnym LIFE. W nowej formule - „webinarium” - DI LIFE odbył się 29.07.2021 r. i zgromadził ponad 500 uczestników. Spotkaliśmy się z przedstawicielami samorządów, administracji i urzędów, nauki, biznesu - działającego w obszarze produkcji i usług - zarówno dużych podmiotów, jak i MŚP, reprezentantami NGOs-ów i banków.

 

Dziękujemy Państwu pięknie za zainteresowanie!

Z rekomendacją i udziałem przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska w osobie Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego - Podsekretarza Stanu oraz władz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) reprezentowanych przez Pana Artura Lorkowskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW, wprowadziliśmy Państwa w nowy okres programowania LIFE 2021-2027. Merytorycznie zostaliśmy wsparci przez przedstawicielkę Komisji Europejskiej Panią Małgorzatę Pinault - Ekspert ds. Polityki - DG Energy i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) w osobie Pani Mai Mikosińskiej - Dyrektor sektora Przyrody.

 

Nowe „rozporządzenie LIFE” w perspektywie 2021-2027 ze zwiększonym budżetem do 5,4 mld euro i przyjęty w lipcu „Wieloletni Program Prac” na lata 2021-2024 otwierają przed Państwem zarówno dobrze znane, tradycyjne już obszary wsparcia dla projektów z ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, szeroko rozumianego „środowiska” – pod nowym szyldem „gospodarki w obiegu zamkniętym i jakości życia” czy wreszcie „działań na rzecz klimatu”. W tę sferę wprowadziła słuchaczy Pani Maja Mikosińska w prezentacjach:

  • „Co nowego w LIFE? Najważniejsze informacje o naborze 2021”;
  • „Wprowadzenie do Programu LIFE w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027 i do podprogramu Działania na rzecz klimatu”;
  • „Wprowadzenie do podprogramów Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”.

W bieżącej perspektywie finansowej pojawia się też zupełnie nowa dziedzina objęta dofinansowaniem Programu LIFE – podprogram „Przejście na czystą energię” przedstawiony w prezentacji Pani Małgorzaty Pinault:

  • „Wprowadzenie do podprogramu Przejście na czystą energię”.

Tę płaszczyznę Program LIFE zagospodaruje wspólnie z nowym Horyzontem Europa 2021. Więcej na temat tej współpracy odnajdziecie Państwo w wystąpieniu Pani dr Magdaleny Głogowskiej z KPK Horyzont Europa, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.:

  • „Wprowadzenie do Horyzontu Europa – co odróżnia Horyzont Europa od Programu LIFE?”.

Praktycznych porad i wskazówek dotyczących przygotowania projektów oraz ich realizacji udzielili w swych wystąpieniach przedstawiciele beneficjentów:

  • Pani Anna Wilińska, Z-ca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN), która wspólnie z Panem Michałem Miazgą - Dyrektorem Regionalnego Centrum Ekologicznego (REC Polska) przedstawiła kulisy projektu „Kampinoskie Bagna” dedykowanego ochronie i odtwarzaniu mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 KPN;
  • Pan Bartłomiej Caruk, kierownik Działu Projektów UE w Fundacji Ochrony Klimatu PROZON i koordynator projektu „Instalacja demonstracyjna do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych” opowiedział o trudach i zmaganiach, ale i korzyściach wynikających z realizacji projektu LIFE.

NFOŚiGW, jak dotychczas, będzie Państwa wspierał finansowo i merytorycznie. Prezentację na temat roli NFOŚiGW we wdrażaniu Programu LIFE pt.:

  • „LIFE w Polsce - Rola NFOŚiGW we wdrażaniu Programu LIFE"

wygłosił kierownik Wydziału LIFE i szef Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE - Pan Andrzej Muter.

Dziękujemy za udział znakomitemu gronu prelegentów.

Uczestnikom i zainteresowanym udostępniamy materiały z tegorocznej konferencji w zakładce Szkolenia i konferencje. Nagranie ze spotkania zostanie udostępnione wkrótce.

Życzymy gościom Dnia Informacyjnego LIFE 2021 jak najlepszych pomysłów i projektów. Tym z Państwa, którzy pragną swą wiedzę ugruntować i pogłębić, proponujemy na przełomie sierpnia i września uczestnictwo w kolejnych spotkaniach online, tym razem tematycznych, poświęconych poszczególnym podprogramom Programu LIFE.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do udziału w webinariach poświęconych następującym podprogramom Programu LIFE:

31.08.Przyroda i różnorodność biologiczna”,

03.09.Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”,

06.09.Przejście na czystą energię”,

07.09.Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej”.

 

Zespół KPK LIFE.

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również