Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ KOJARZENIA PODMIOTÓW   „Find your partner for LIFE !”.

Oddajemy w Państwa ręce FORMULARZ KOJARZENIA PODMIOTÓW „Find your partner for LIFE !”, który ma za zadanie pomóc Państwu w znalezieniu podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach projektów LIFE.

Mamy świadomość, że wiele firm liczy na współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność w podobnym obszarze. Często wręcz uzależnia od tego powodzenie swoich projektów. Współpraca kilku podmiotów zwiększa przecież szanse na powodzenie, wzbogaca i uatrakcyjnia projekt. Tym bardziej, że Komisja Europejska zaleca i wręcz promuje przedsięwzięcia napisane i zaprojektowane do realizacji przez kilka podmiotów. Jednocześnie, sygnalizujecie Państwo, że niekiedy trudno takie firmy wychwycić. Brakuje na rynku odpowiednich instrumentów, wyszukiwarek i możliwości sprawnego kontaktu z osobami oddelegowanymi właśnie do nawiązywania współpracy i kontaktowania się z bezpośrednio zainteresowanymi osobami.

Zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza.  Kluczowe jest wybranie obszaru zainteresowań i krótki opis przedsięwzięcia, nad którym Państwo pracujecie.

Mamy nadzieję, że inicjatywa przyczyni się do skojarzenia wielu relacji, które zaowocują interesującą współpracą i wspólnie prowadzonymi projektami LIFE.

Życzymy tego Państwu serdecznie !

Podmiot/instytucja/
institution/company: *
Dane kontaktowe (adres, telefon)/contact details (address, phone) : *
e-mail: *
Obszar zainteresowań/
Area of ​​interest: *
Proszę zaznaczyć opcję/opcje w ramach odpowiedniego podprogramu:
Oferta (kogo szukasz, do czego)/
Offer (who are you looking for,
what for ): *

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również