Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór LIFE

Znamy terminy składania koncepcji projektów i wniosków w tegorocznym naborze w Programie LIFE 2020

Komisja Europejska ogłosiła terminy składania koncepcji projektów i wniosków w Programie LIFE.
2 kwietnia uruchomiony został e-Proposal. Już możecie Państwo rozpocząć pracę nad koncepcjami (concept note) oraz wnioskami projektowymi we wszystkich obszarach Programu.

W naborze 2020 w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska  procedura naboru jest dwuetapowa. Pierwszym etapem będzie złożenie koncepcji projektu (concept note) o objętości około 10 stron. Wnioskodawcy, których projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów KE, przejdą do drugiego etapu i ich autorzy będą mogli przedstawić kompletny wniosek, bazując równocześnie na uwagach, które otrzymali od Programu LIFE.

W przypadku podprogramu działań na rzecz klimatu procedura składania wniosków jest jednoetapowa. Wnioskodawcy będą składać od razu pełne wnioski.

Podprogram działań na rzecz środowiska:

 • Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami   ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 14.07.2020 r.
 • Przyrody i różnorodności biologiczna – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 16.07.2020 r.
 • Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 16.07.2020 r.
 • Projekty zintegrowane w ramach podprogramu Środowisko - termin przesłania koncepcji projektu: 6.10.2020 r.
 • Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska - termin składania: 16.07.2020 r.

Podprogram działań na rzecz klimatu:

 • Łagodzenie skutków zmian klimatu-termin składania pełnego wniosku: 6.10.2020 r.
 • Dostosowywanie się do skutków zmian klimatu - termin składania pełnego wniosku: 6.10.2020 r.
 • Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu - termin składania pełnego wniosku: 6.10.2020r.
 • Projekty zintegrowane w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu - termin przesłania koncepcji projektu: 6.10.2020 r.
 • Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu - termin składania: 16.07.2020 r.

W tegorocznym naborze KE przygotowała dla wnioskodawców szereg ułatwień. Zmiany dotyczą m.in. procesu składania wniosków, ale otwierają również nowe możliwości. Przewidziano bezpośrednie konsultacje koncepcji projektu z doradcami EASME. Już ruszyła rejestracja na stronie KE. Jest też dobra wiadomość dla potencjalnych beneficjentów z sektora biznesu. Podmioty prywatne nie będą zobowiązane do przeprowadzania otwartych przetargów na zamówienia powyżej 135 tys. euro. Ponadto – wspierając małe lokalne podmioty, które nie mogą być współbeneficjentem LIFE, ale odegrają istotną rolę w osiąganiu celów danego projektu – beneficjent będzie mógł przyznać im dotacje.

W tegorocznych wytycznych uwzględniono również specjalny rozdział dotyczący przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. To zachęta dla większych firm do spojrzenia na realizację projektu LIFE jako potencjalnego inkubatora dla nowych, małych przedsiębiorstw. Do tej pory start-upy nie kwalifikowały się jako beneficjenci koordynujący z powodu ograniczonej zdolności finansowej. Teraz – ze swoim know-how – będą mogły wykonywać kluczowe zadania we współpracy z większą firmą. To szansa rozwoju dla start-upówa a duża firma – uzyskując przy kooperacji dostęp do wiedzy – ograniczy swoje ryzyko dzięki wsparciu LIFE.

Pakiety aplikacyjne, czyli zestawy dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji do Programu LIFE w naborze 2020 są do pobrania ze strony Komisji Europejskiej, po kliknięciu w poszczególne nazwy obszarów priorytetowych: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1

Znamy terminy składania koncepcji projektów i wniosków w tegorocznym naborze w Programie LIFE

Komisja Europejska ogłosiła terminy składania koncepcji projektów i wniosków w Programie LIFE. 4 kwietnia uruchomiony został e-Proposal. Już możecie Państwo rozpocząć pracę nad koncepcjami (concept note) oraz wnioskami projektowymi we wszystkich obszarach Programu.

W naborze 2019 w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska  procedura naboru jest dwuetapowa. Pierwszym etapem będzie złożenie koncepcji projektu (concept note) o objętości około 10 stron. Wnioskodawcy, których projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów KE, przejdą do drugiego etapu i ich autorzy będą mogli przedstawić kompletny wniosek, bazując równocześnie na uwagach, które otrzymali od Programu LIFE.

W przypadku podprogramu działań na rzecz klimatu procedura składania wniosków jest jednoetapowa. Wnioskodawcy będą składać od razu pełne wnioski.

Podprogram działań na rzecz środowiska:

 • Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami   ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 17 czerwca 2019 r.
 • Przyrody i różnorodności biologiczna – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 19 czerwca 2019 r.
 • Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska – ostateczny termin złożenia koncepcji projektu: 19 czerwca 2019 r.
 • Projekty zintegrowane w ramach podprogramu Środowisko - termin przesłania koncepcji projektu: 5 września 2019 r.
 • Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska - termin składania: 8 czerwca 2019 r.

Podprogram działań na rzecz klimatu:

 • Łagodzenie skutków zmian klimatu - termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
 • Dostosowywanie się do skutków zmian klimatu - termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
 • Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu - termin składania pełnego wniosku: 12 września 2019 r.
 • Projekty zintegrowane w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu - termin przesłania koncepcji projektu: 5 września 2019 r.
 • Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu - termin składania: 8 czerwca 2019 r.

Pakiety aplikacyjne, czyli zestawy dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji do Programu LIFE w naborze 2019 są do pobrania ze strony Komisji Europejskiej, po kliknięciu w poszczególne nazwy obszarów priorytetowych: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1

Równocześnie zapraszamy na Dzień Informacyjny LIFE, który odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. w Warszawie oraz na szkolenia i warsztaty dotyczące przygotowania wniosków LIFE. Informacja i programy sesji dostępne są w Aktualnościach: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,327,zapraszamy-na-dzien-informacyjny-life-2019-w-dniu-17-kwietnia-w-warszawie.html

Harmonogram szkoleń i warsztatów:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,329,life-2019-kalendarium-szkolen-i-konferencji.html

Przypominamy również, że KPK Programu LIFE prowadzi indywidualne konsultacje dotyczące planowanych projektów LIFE. Konsultacje mogą być prowadzone drogą telefoniczną, za pomocą poczty elektronicznej (life@nfosigw.gov.pl ) lub jako spotkania odbywające się w siedzibie NFOŚiGW.

Ogłoszenie naboru wniosków:

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków do Programu LIFE w perspektywie finansowej 2018-2022 w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu na rok 2018. Zaproszenie do składania wniosków

eProposal:

Analogicznie do naboru LIFE 2017w naborze LIFE 2018 Wnioskodawcy są zobowiązani do tworzenia oraz przedkładania tradycyjnych wniosków LIFE za pomocą narzędzia eProposal.Przejdź do eProposal

Harmonogram naboru wniosków do Programu LIFE w 2018 roku:

• 12 czerwca 2018 r .: termin złożenia koncepcji dotyczących projektów w zakresie środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

• 14 czerwca 2018 r .: termin złożenia koncepcji dotyczących projektów w zakresie przyroda i różnorodność biologiczna oraz zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

• 05 września 2018 r.: termin złożenia koncepcji  dotyczących projektów zintegrowanych

• 12 września 2018 r .: termin złożenia pełnego wniosku dotyczącego działań w dziedzinie klimatu

•  październik 2018 - Informacja o zakwalifikowanych wnioskodawcach. Zaproszenie zakwalifikowanych wnioskodawców do złożenia pełnego wniosku.

• 14 marca 2019 r .: pełne propozycje dotyczące projektów zintegrowanych

•  styczeń 2019 - Ocena i faza rewizji złożonych wniosków

•  styczeń - czerwiec 2019  - Ocena i faza rewizji złożonych wniosków

Pakiety aplikacyjne:

PROJEKTY TRADYCYJNE:
     Podprogram na rzecz środowiska:
     • przyroda i różnorodność biologiczna
     • ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
     • zarządzanie i informacja w zakresie środowiska


     Podprogram na rzecz klimatu (zestaw aplikacyjny taki sam dla 3 priorytetów):
     • ograniczenie wpływu człowieka na klimat *
     • dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu
     • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

Ogłoszenie naboru wniosków:

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków do Programu LIFE w perspektywie finansowej 2014-2017 w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu na rok 2017. Zaproszenie do składania wniosków

eProposal:

Analogicznie do naboru LIFE 2016 w naborze LIFE 2017 Wnioskodawcy są zobowiązani do tworzenia oraz przedkładania tradycyjnych wniosków LIFE za pomocą narzędzia eProposal.Przejdź do eProposal

Harmonogram naboru wniosków do Programu LIFE w 2017 roku:

Typy projektów Faza Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru
Terminy składania wniosków do Programu LIFE w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu w naborze 2017 ogłoszone przez Komisję Europejską:
Projekty tradycyjne      
Ograniczenie wpływu człowieka na klimat *   28 kwiecień 2017 7 wrzesień 2017
Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu   28 kwiecień 2017 7 wrzesień 2017
Zarzadzanie i informacja w zakresie klimatu   28 kwiecień 2017 7 wrzesień 2017
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami   28 kwiecień 2017 12 września 2017
Przyroda i różnorodność biologiczna   28 kwiecień 2017 14 września 2017
Zarzadzanie i informacja w zakresie środowiska   28 kwiecień 2017 14 września 2017
Projekty przygotowawcze   28 kwiecień 2017 20 września 2017 
Projekty przygotowawcze do European Solidarity Corps   3 maj 2017 25 sierpnia 2017
Projekty pomocy technicznej   28 kwietnia 2017 7 września 2017
Projekty zintegrowane I faza Koncepcja 28 kwiecień 2017 26 września 2017
Projekty zintegrowane II faza Cały wniosek po akceptacji I fazy połowa marca 2018 

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Pakiety aplikacyjne:

PROJEKTY TRADYCYJNE:
     Podprogram na rzecz środowiska:
     • przyroda i różnorodność biologiczna
     • ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
     • zarządzanie i informacja w zakresie środowiska


     Podprogram na rzecz klimatu (zestaw aplikacyjny taki sam dla 3 priorytetów):
     • ograniczenie wpływu człowieka na klimat *
     • dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu
     • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

Ogłoszenie naboru wniosków:

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków do Programu LIFE w perspektywie finansowej 2014-2017 w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu na rok 2016. Zaproszenie do składania wniosków

eProposal:

Analogicznie do naboru LIFE 2015 w naborze LIFE 2016 Wnioskodawcy są zobowiązani do tworzenia oraz przedkładania tradycyjnych wniosków LIFE za pomocą narzędzia eProposal.Przejdź do eProposal

Harmonogram naboru wniosków do Programu LIFE w 2016 roku:

Typy projektów Faza Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru
Terminy składania wniosków do Programu LIFE w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu w naborze 2016 ogłoszone przez Komisję Europejską:
Projekty tradycyjne      
Ograniczenie wpływu człowieka na klimat *   1 czerwiec 2015 7 wrzesień 2016
Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu   1 czerwiec 2015 7 wrzesień 2016
Zarzadzanie i informacja w zakresie klimatu   1 czerwiec 2015 7 wrzesień 2016
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami   1 czerwiec 2015 12 września 2016
Przyroda i różnorodność biologiczna   1 czerwiec 2015 15 września 2016
Zarzadzanie i informacja w zakresie środowiska   1 czerwiec 2015 15 września 2016
Projekty przygotowawcze   1 czerwiec 2015 20 września 2016
Projekty pomocy technicznej   1 czerwiec 2015 20 września 2016
Projekty zintegrowane   1 czerwiec 2015 26 września 2016
Dotacje na działalność operacyjną (dla NGOs)   Maj 2015 Lipiec 2016

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Pakiety aplikacyjne:

PROJEKTY TRADYCYJNE:
     Podprogram na rzecz środowiska:
     • przyroda i różnorodność biologiczna
     • ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
     • zarządzanie i informacja w zakresie środowiska


     Podprogram na rzecz klimatu (zestaw aplikacyjny taki sam dla 3 priorytetów):
     • ograniczenie wpływu człowieka na klimat *
     • dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu
     • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

Ogłoszenie naboru wniosków:

W dniu 1 czerwca 2015 roku Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków do Programu LIFE w perspektywie finansowej 2014-2017 w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu na rok 2015. Zaproszenie do składania wniosków

eProposal:

Analogicznie do naboru LIFE 2014 w naborze LIFE 2015 Wnioskodawcy są zobowiązani do tworzenia oraz przedkładania tradycyjnych wniosków LIFE za pomocą narzędzia eProposal.Przejdź do eProposal

Harmonogram naboru wniosków do Programu LIFE w 2015 roku:

Typy projektów Faza Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru
Terminy składania wniosków do Programu LIFE w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu w naborze 2015 ogłoszone przez Komisję Europejską:
Projekty tradycyjne      
Ograniczenie wpływu człowieka na klimat *   1 czerwiec 2015 15 wrzesień 2015
Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu   1 czerwiec 2015 15 wrzesień 2015
Zarzadzanie i informacja w zakresie klimatu   1 czerwiec 2015 15 wrzesień 2015
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami   1 czerwiec 2015 1 październik 2015
Przyroda i różnorodność biologiczna   1 czerwiec 2015 7 październik 2015
Zarzadzanie i informacja w zakresie środowiska   1 czerwiec 2015 7 październik 2015
Projekty przygotowawcze   1 czerwiec 2015 30 październik 2015
Projekty pomocy technicznej   1 czerwiec 2015 połowa września 2015
Projekty zintegrowane I Koncepcja 1 czerwiec 2015 1 październik 2015
Projekty zintegrowane II Cały wniosek   połowa kwietnia 2016
Dotacje na działalność operacyjną (dla NGOs)   Maj 2015 Lipiec 2015

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Pakiety aplikacyjne:

PROJEKTY TRADYCYJNE:
     Podprogram na rzecz środowiska:
     • przyroda i różnorodność biologiczna
     • ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
     • zarządzanie i informacja w zakresie środowiska


     Podprogram na rzecz klimatu (zestaw aplikacyjny taki sam dla 3 priorytetów):
     • ograniczenie wpływu człowieka na klimat *
     • dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu
     • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również