Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Materiały informacyjne i edukacyjne

Logotyp Program LIFEMamy przyjemność zaprezentować nowy dział na naszej stronie internetowej – „Materiały informacyjne i edukacyjne”. Znajdą tu Państwo wybrane materiały dotyczące niemal wszystkich polskich projektów LIFE+ oraz docelowo LIFE, współfinansowanych przez NFOŚiGW. Mamy nadzieję, iż zgromadzone w jednym miejscu informacje ułatwią Państwu poszerzenie wiadomości z zakresu problematyki projektów LIFE+ i LIFE, a także dostarczą Państwu materiały do przekazywania tej wiedzy młodzieży szkolnej.

Prosimy zwrócić uwagę, iż niektóre materiały (m.in. filmy oraz część publikacji) umieszczone zostały w postaci linków do ich źródeł i znajdują się w kolumnie „Dziedzina / Tytuł”, pod tytułem projektu, zaznaczone kolorem zielonym. Pod numerami projektów (np. LIFE12 NAT/PL/000060) umieszczono linki do stron internetowych, prowadzonych przez beneficjentów.


Aby szukać informacji wg wybranych kryteriów proszę wpisać słowo do wyszukiwarki  i/lub skorzystać z filtrów. Po wybraniu filtrów proszę kliknąć przycisk "Szukaj". Materiały można sortować rosnąco lub malejąco według kolumn, których nagłówki są podkreślone.

Powrót do pełnej listy - proszę kliknąć: Bez filtrowania

Nr umowy Dziedzina / Tytuł  Kategoria Typ Pliki do pobrania
306/2011 LIFE10 NAT/PL/000655 Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – Obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów Przyroda i różnorodność biologiczna tablice edukacyjne
306/2011 LIFE10 NAT/PL/000655 Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – Obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
307/2011 LIFE10 INF/PL/000678 Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska podsumowanie projektu (raport laika)
307/2011 LIFE10 INF/PL/000678 Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

FILM - Praktycznie o Azbeście
Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska filmy
307/2011 LIFE10 INF/PL/000678 Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
316/2011 LIFE10 INF/PL/000677 Ogólnopolska kampania informacyjno – promocyjna pn. Poznaj swoją Naturę Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska podsumowanie projektu (raport laika)
316/2011 LIFE10 INF/PL/000677 Ogólnopolska kampania informacyjno – promocyjna pn. Poznaj swoją Naturę Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska tablice edukacyjne
316/2011 LIFE10 INF/PL/000677 Ogólnopolska kampania informacyjno – promocyjna pn. Poznaj swoją Naturę

APLIKACJA - "Poznaj swoją Naturę"
Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska inne
335/2010 LIFE09 NAT/PL/000260 Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy Przyroda i różnorodność biologiczna tablice edukacyjne
335/2010 LIFE09 NAT/PL/000260 Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
335/2010 LIFE09 NAT/PL/000260 Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
335/2010 LIFE09 NAT/PL/000260 Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy Przyroda i różnorodność biologiczna podsumowanie projektu (raport laika)
335/2010 LIFE09 NAT/PL/000260 Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
368/2011 LIFE10 NAT/PL/000654 Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

FILM - Niebieski Korytarz Iny
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
368/2011 LIFE10 NAT/PL/000654 Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
370/2011 LIFE10 ENV/PL/000662 Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
370/2011 LIFE10 ENV/PL/000662 Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
371/2011 LIFE10 ENV/PL/000661 Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
371/2011 LIFE10 ENV/PL/000661 Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami podsumowanie projektu (raport laika)
371/2011 LIFE10 ENV/PL/000661 Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami tablice edukacyjne
375/2011 LIFE10 INF/PL/000673 Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym na obszarach Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska podsumowanie projektu (raport laika)
375/2011 LIFE10 INF/PL/000673 Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym na obszarach Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska prezentacje
375/2011 LIFE10 INF/PL/000673 Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym na obszarach Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
375/2011 LIFE10 INF/PL/000673 Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym na obszarach Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

SERIAL - "Ocalony Świat" (11 odcinków)
Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska filmy
381/2014 LIFE13 NAT/PL/000050 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap. II

FILM - Rzeka Ełk z lotu ptaka
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
392/2010 LIFE09 NAT/PL/000254 Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
399/2010 LIFE09 ENV/ES/000453 Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami plakaty/ postery
399/2010 LIFE09 ENV/ES/000453 Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
441/2009 LIFE08 ENV/PL/000519 EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami podsumowanie projektu (raport laika)
441/2009 LIFE08 ENV/PL/000519 EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
441/2009 LIFE08 ENV/PL/000519 EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami materiały edukacyjne dla szkół
441/2009 LIFE08 ENV/PL/000519 EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
458/2009 LIFE08 NAT/PL/000513 Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka

4- FILM Usuwanie robinii akacjowej
5- FILM Usuwanie Barszczu Sosnowskiego
6- FILM Usuwanie śmieci
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
458/2009 LIFE08 NAT/PL/000513 Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
458/2009 LIFE08 NAT/PL/000513 Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka Przyroda i różnorodność biologiczna tablice edukacyjne
458/2009 LIFE08 NAT/PL/000513 Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka Przyroda i różnorodność biologiczna materiały edukacyjne dla szkół
458/2009 LIFE08 NAT/PL/000513 Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka

1- FILM Wycinanie drzew i krzewów
2- FILM Obwoźny wypas owiec
3- FILM Odtwarzanie Muraw
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
458/2009 LIFE08 NAT/PL/000513 Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka Przyroda i różnorodność biologiczna podsumowanie projektu (raport laika)
478/2014 LIFE13 NAT/PL/000010 Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
481/2010 LIFE09 NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap. I Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
484/2009 LIFE08 ENV/PL/000517 Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami materiały edukacyjne dla szkół
484/2009 LIFE08 ENV/PL/000517 Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami podsumowanie projektu (raport laika)
484/2009 LIFE08 ENV/PL/000517 Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
484/2009 LIFE08 ENV/PL/000517 Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

ONLINE: Gra edukacyjna
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami materiały dla dzieci (książeczki, gry, kolorowanki itp.)
485/2014 LIFE13 ENV/PL/000048 Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
495/2009 LIFE08 NAT/PL/000510 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
495/2009 LIFE08 NAT/PL/000510 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 Przyroda i różnorodność biologiczna materiały edukacyjne dla szkół
495/2009 LIFE08 NAT/PL/000510 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 Przyroda i różnorodność biologiczna podsumowanie projektu (raport laika)
495/2009 LIFE08 NAT/PL/000510 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000

1- FILM animowany Poplątana miłość
2- FILM ORLIK KRZYKLIWY-ptak łąk i lasów
3- FILM Przywracanie otwartych powierzchni rolniczych
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
495/2009 LIFE08 NAT/PL/000510 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
495/2009 LIFE08 NAT/PL/000510 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
495/2010 LIFE09 NAT/PL/000259 Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
495/2010 LIFE09 NAT/PL/000259 Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna podsumowanie projektu (raport laika)
495/2010 LIFE09 NAT/PL/000259 Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
495/2010 LIFE09 NAT/PL/000259 Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna prezentacje
495/2010 LIFE09 NAT/PL/000259 Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna materiały dla dzieci (książeczki, gry, kolorowanki itp.)
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

1 - KOMIKS "Wyspa Skarbów"
2 - KOMIKS "Strażnicy Przyrody"
Przyroda i różnorodność biologiczna materiały dla dzieci (książeczki, gry, kolorowanki itp.)
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

3 - KOMIKS "Opowiedział dzięcioł kawce"
4 - KOMIKS "Herbatka u Tadka"
Przyroda i różnorodność biologiczna materiały dla dzieci (książeczki, gry, kolorowanki itp.)
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

3 - FILM o ptakach wiślanych wysp
4 - FILM o projekcie "wislawarszawska.pl"
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

1- FILM o przyrodzie Wisły na odcinku warszawskim (1/2)
2- FILM o przyrodzie Wisły na odcinku warszawskim(2/2)
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

5 - KOMIKS "Doktor Oj Boli"
Przyroda i różnorodność biologiczna materiały dla dzieci (książeczki, gry, kolorowanki itp.)
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

Online: Scenariusze zajęć o Wiśle, kl. 1-3 SP
Przyroda i różnorodność biologiczna materiały edukacyjne dla szkół
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej Przyroda i różnorodność biologiczna prezentacje
502/2010 LIFE09 NAT/PL/000257 Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2 Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
502/2010 LIFE09 NAT/PL/000257 Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2 Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało

KSIĄŻKA "Orlik grubodzioby- ginący orzeł z bagien" jęz. polski, angielski, rosyjski
Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało Przyroda i różnorodność biologiczna podsumowanie projektu (raport laika)
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało Przyroda i różnorodność biologiczna materiały edukacyjne dla szkół
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało

1- FILM Projekt ochrony Orlika grubodziobego PL
2- FILM Z życia rodziny orlików grubodziobych
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
513/2010 LIFE09 NAT/PL/000253 Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
513/2010 LIFE09 NAT/PL/000253 Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
513/2010 LIFE09 NAT/PL/000253 Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska Przyroda i różnorodność biologiczna podsumowanie projektu (raport laika)
515/2010 LIFE09 INF/PL/000283 Dobry klimat dla powiatów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
515/2010 LIFE09 INF/PL/000283 Dobry klimat dla powiatów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
529/2010 LIFE09 NAT/PL/000263 Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
529/2010 LIFE09 NAT/PL/000263 Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków Przyroda i różnorodność biologiczna materiały dla dzieci (książeczki, gry, kolorowanki itp.)
529/2010 LIFE09 NAT/PL/000263 Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków Przyroda i różnorodność biologiczna podsumowanie projektu (raport laika)
529/2014 LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu

FILM - Owce pomogą chronić przyrodę Ponidzia
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
541/2009 LIFE08 ENV/IT/000399 Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
541/2009 LIFE08 ENV/IT/000399 Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami plakaty/ postery
541/2009 LIFE08 ENV/IT/000399 Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami tablice edukacyjne
541/2009 LIFE08 ENV/IT/000399 Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami podsumowanie projektu (raport laika)
541/2009 LIFE08 ENV/IT/000399 Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów

FILM podsumowujący projekt (w języku angielskim): FINAL VIDEO on EnvEurope Project
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami filmy
548/2013 LIFE12 ENV/PL/000056 System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznch jako element oceny jakości życia Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami tablice edukacyjne
548/2013 LIFE12 ENV/PL/000056 System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznch jako element oceny jakości życia Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
551/2012 LIFE11 ENV/PL/000444 Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami podsumowanie projektu (raport laika)
552/2012 LIFE11 ENV/PL/000445 Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
552/2012 LIFE11 ENV/PL/000445 Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
553/2012 LIFE11 ENV/PL/000447 Demonstracja nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami podsumowanie projektu (raport laika)
554/2012 LIFE11 ENV/SE/000841 Informacja o Poziomie Dźwięków Podwodnych Morza Bałtyckiego
Polska strona projektu
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
554/2012 LIFE11 ENV/SE/000841 Informacja o Poziomie Dźwięków Podwodnych Morza Bałtyckiego
Polska strona projektu
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
558/2013 LIFE12 NAT/PL/000063 Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno- wschodniej Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
558/2013 LIFE12 NAT/PL/000063 Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno- wschodniej Polsce

INFORMATOR "Płazy Polski"
Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
558/2013 LIFE12 NAT/PL/000063 Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno- wschodniej Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna materiały edukacyjne dla szkół
559/2009 LIFE08 NAT/S/000261 Statyczny monitoring akustyczny morświnów bałtyckich - SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Harbour Porpoises)
Międzynarodowa strona projektu
Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
1  2    

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również