Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Podręcznik pisania wniosków do programu LIFE

Oddajemy w Państwa ręce Podręcznik pisania wniosków do programu LIFE, którego celem jest wyjaśnienie przystępnym językiem, czym jest program LIFE, na jakie typy projektów można otrzymać dofinansowanie, jak przygotować wniosek i gdzie szukać informacji i pomocy w pisaniu wniosków.

Na podstawie informacji zawartych w Podręczniku czytelnik powinien być w stanie określić, czy pomysł na projekt, który posiada spełnia warunki programu LIFE, a jednocześnie, czy program LIFE będzie odpowiednim programem do jego finansowania. Poza tym będzie wiedział jak przygotować i przeprowadzić proces planowania projektu oraz jak napisać wniosek o dofinansowanie do programu LIFE.

Potrzeba przygotowania Podręcznika wynika z mnogości dostępnych dokumentów dotyczących programu LIFE i regulujących jego wdrażanie. Podręcznik ma za zadanie podsumować najważniejsze reguły i zasady programu LIFE i wskazać, gdzie szukać szczegółowych informacji.

Podręcznik jest przygotowany tak, by pokazać logikę tworzenia projektu od pomysłu na niego, przez sprawdzanie, czy spełnia on wymagania programu LIFE, czy też może program LIFE nie jest odpowiednim dla niego źródłem dofinansowania. Poza tym Podręcznik przeprowadza czytelnika przez kolejne etapy przygotowania i planowania projektu oraz pisania samego wniosku o dofinansowanie.

W Podręczniku przedstawiono także po krótce przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie z programu LIFE.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również