Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Program LIFE a gospodarka o obiegu zamkniętym

Publikacja przedstawia ponad 100 projektów LIFE, które pokazują, w jaki sposób gospodarka o obiegu zamkniętym funkcjonuje w praktyce. Projekty uruchomiły około 270 milionów euro na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym 110 milionów z funduszy UE. Projekty LIFE pomogły zwiększyć świadomość obywateli i ustanowić nowe procesy zapobiegania marnotrawstwu. Program LIFE przyczynił się również do powstania tzw. "pętli zamkniętej" w obszarach takich jak: projektowanie produktu, nowe procesy produkcyjne, świadomość konsumentów.

Europa odchodzi od "liniowego" modelu ekonomicznego, który jest zasobochłonny i niezrównoważony w kierunku bardziej "zamkniętego" podejścia, w którym produkty, materiały oraz zasoby są utrzymywane w gospodarce tak długo, jak to możliwe, a  generowanie odpady są minimalizowane. Transformacja ta jest niezbędnym warunkiem zapewnienia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

Uzyskanie maksymalnej ilości produktów z dostępnych zasobów wymaga działania na wszystkich etapach cyklu ich życia, od wydobycia surowców poprzez projektowanie produktu, produkcję i dystrybucję towarów aż do zwiększonego wykorzystania surowców wtórnych. Podmioty gospodarcze, takie jak biznes i konsumenci, są kluczem do napędzania tego procesu.

Program LIFE - unijny instrument finansowy wspierający ochronę środowiska, przyrody oraz działania w dziedzinie klimatu - odgrywa ważną rolę we wspieraniu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Istnieją ogromne możliwości rozwoju gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy w gospodarce o obiegu zamkniętym. Projekty LIFE przedstawione w niniejszej publikacji ilustrują, w jaki sposób stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym nie tylko przyczynia się do ochrony naszego środowiska, ale także prowadzi do nowych rozwiązań rynkowych i tworzenia dodatkowych miejsc pracy. Doświadczenia te powinny służyć jako odniesienia do replikacji w innych regionach, krajach czy sektorach.

Życzymy Państwu udanej lektury. Mamy nadzieję, że broszura „Program LIFE a gospodarka o obiegu zamkniętym” będzie dla Państwa inspiracją!

Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Budowy Potencjału LIFE LIFE14 CAP/PL/000011.

Pliki do pobrania

program life a gospodarka o obiegu zamknietym.pdf
program life a gospodarka o obiegu zamknietym.pdf - (14,34 MB) Program LIFE a gospodarka o obiegu zamkniętym

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również