Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania i odpowiedzi

 • Program SOWA zakłada dofinansowanie tylko przedsięwzięć polegających na modernizacji obecnego oświetlenia ulicznego.

 • Zapewnienie prawidłowego oświetlenia dróg i ulic to stworzenie najlepszych warunków obserwacji, przy zapewnieniu maksymalnej rozpoznawalności przeszkód na drodze jak i komfortu podróży. Mówiąc o komforcie podróży należy zaznaczyć, że nie chodzi tylko o osoby poruszające się pojazdami mechanicznymi, ale również o pieszych, rowerzystów i wolno poruszające się pojazdy.

  Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się do wprowadzenia przepisów prawnych, w tym norm. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opracował projekt normy EN13201, która stała się obowiązującą normą „Oświetlenia dróg”. Z dniem 15.03.2005 roku stara Polska Norma PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych została przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) zastąpiona nową europejską normą (PN-EN 13201).
   

 • Zgodnie z § 3 regulaminu konkursu „koszty poniesione na przedsięwzięcie przed datą złożenia wniosku będą uznane, jako wkład własny wnioskodawcy i zaliczone do kosztów całkowitych nie podlegających refundacji”.

 • Nie, ponieważ w ramach programu dofinansowywane są przedsięwzięcia z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego. Jednak koszty audytu wchodzą w koszty kwalifikowane całego przedsięwzięcia (pod warunkiem, że są poniesione po 01.01.2012 r.), od których liczony jest procent dofinansowania.

  Jednak nawet w przypadku gdy Wnioskodawca zrobi audyt oświetlenia i nie dostanie dofinansowania z NF, będzie mógł zobaczyć jak dużo może zaoszczędzić co roku na utrzymaniu infrastruktury oświetlania, jeżeli ją zmodernizuje. Dzięki danym z audytu będzie mógł łatwo oszacować czas zwrotu takiej inwestycji.

  Dzięki analizie wyników z audytu, liczymy, iż wiele wnioskodawców postanowi zrealizować taką inwestycję nawet bez udziału środków NF.

 • To rozwiązanie umożliwia dostosowanie oświetlenia do obserwowanych warunków pogodowych i drogowych. Oznacza to między innymi zmniejszenie zużycia energii w sytuacji, gdy ilość światła dziennego jest zauważalnie (przez czujniki oświetlenia) większa lub gdy obserwowany (przez czujniki ruchu) ruch drogowy jest zauważalnie mniejszy. Ocenia się, że w ten sposób zaoszczędzić można dodatkowe 15-20% energii.

  Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania nie obniżają bezpieczeństwa ruchu drogowego a wręcz przeciwnie – informując o niewystarczającym oświetleniu podnoszą je.

 • W pierwszej kolejności będziemy prosić o przedstawienie, istotnych zdaniem Beneficjenta, wyjaśnień dotyczących powodów nie osiągnięcia zadeklarowanego efektu. W ostateczności może to skutkować zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami.

 • Koszty ubezpieczenia nie są kosztami kwalifikowanymi w ramach programu SOWA.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również