Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Racjonalna gospodarka odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że została przyjęta zmiana programu priorytetowego 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami
Koordynator programu Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-530
pp_2.1_racjonalna_gospodarka_odpadami_.pdf
pp_2.1_racjonalna_gospodarka_odpadami_.pdf - (1,02 MB) Tytuł programu: Racjonalna gospodarka odpadami
wytyczne_koszty_kwalifikowane_.pdf
wytyczne_koszty_kwalifikowane_.pdf - (572,76 KB) Wytyczne koszty kwalifikowane
wytyczne_keep.pdf
wytyczne_keep.pdf - (672,65 KB) Wytyczne KEEP
instrukcja_sporzadzania_studium_wykonalnosci_przedsiewziecia_ubiegajacego_sie_o_dofinansowanie.pdf
instrukcja_sporzadzania_studium_wykonalnosci_przedsiewziecia_ubiegajacego_sie_o_dofinansowanie.pdf - (397,59 KB) instrukcja sporzadzania studium wykonalnosci przedsiewziecia ubiegajacego sie o dofinansowanie

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii z powodu COVID-19 w Polsce, NFOŚiGW może zaakceptować złożenie uzupełnień do wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami złożonych:

  • do 40 dni po upływie terminu wskazanego w piśmie do Wnioskodawcy ws. uzupełnienia wniosku
  • w formie odmiennej od wskazanej w regulaminie naboru - pisemnie lub za pośrednictwem nośników elektronicznych

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również